کوپلر استاندارد

کوپلر استاندارد یا کوپلر رزوه راستگرد به عنوان پر مصرف ترین کوپلر که در همه جای سازه بتنی  قابلیت مصرف دارد، مطرح می باشد . این نوع کوپلر در محلی مورد  استفاده قرار می گیرد که حداقل یکی از آرماتورها امکان چرخش داشته باشد. رزوه داخلی کوپلر از نوع راستگرد بوده و رزوه  آرماتور بایستی تا انتها درون کوپلر  بسته  شوند. این نوع کوپلر برای میلگرد سایز 16 تا 50 تولید می شود و امکان تولید کوپلر به صورت اختصاصی با طول و گام سفارشی وجود دارد.لازم به توضیح است جنس کوپلرهای تولیدی  فولاد آلیاژی  DIN 1.1191می باشد. همچنین تولید کوپلر های اختصاصی برای موارد خاص و با سایرفولادها نیز بنا به درخواست امکان پذیر است.