کوپلر بغل پيچ يا کوپلر پیچی نوعي ديگر از کوپلر ميباشد، که در آن کارفرما از رزوه ميلگرد بي نياز خواهد شد؛ اما به دليل اختلاف قيمت نسبت به انواع ديگر کوپلرها فقط در شرايط خاص قابل استفاده خواهد بود. ميتوانيم اينطور بگوييم که کوپلر پيچي راهي براي:

  • جبران اشتباهات نيروي انساني.
  • توسعه و يا افزايش طبقات پروژه پس از اتمام کار.
  • تعميرات.

و هر شرايط ديگري که به دليل طول کوتاه آرماتورهاي اجرا شده (طول کوتاه میلگرد)، وصله پوششي ( اورلپ ) قابل اجرا نيست.

برای خرید و استعلام قیمت کوپلر و یا دستگاه کوپلر میلگرد با ما در ارتباط باشید .